W Katowicach rozpoczęto budowę czwartego budynku Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Prace jakie będziemy realizować przy tej inwestycji to przede wszystkim roboty ziemne, wykonanie dróg, chodników, parkingu oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.