Gdy Amazon budował swoje centra logistyczne pod Wrocławiem, uczestniczyliśmy w tej inwestycji i wzorowo wywiązaliśmy się z powierzonych zadań. Teraz rozpoczynamy prace przy kolejnej realizacji dla firmy Amazon na Dolnym Śląsku.