W Sosnowcu trwa realizacja nowoczesnego parku logistycznego składającego się z dwóch hall magazynowych klasy A. Powierzchnia budowanego obiektu to 44 000 mkw.  Nasze prace obejmują tutaj przygotowanie i utrzymanie zaplecza budowy i dróg tymczasowych, w tym demontaż utwardzenia po odbiorze inwestycji oraz zabezpieczenie zieleni przed uszkodzeniem. Ponadto wykonujemy tutaj kompleksowe roboty ziemne i drogowe obejmujące m.in. zdjęcie warstwy humusu, stabilizacje gruntu cementem pod posadzkę w hali, makroniwelacje terenu, wykopy pod fundamenty, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla placów, dróg i parkingów, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie skarp i terenów zielonych.