W dniu 31.08.2018 r. na budowie w Lędzinach odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy z okazji zakończenia wykonania głównych elementów konstrukcyjnych mostu na nowym węźle drogowym.