Prace przy realizacji centrum dystrybucyjnego dla firm Smyk oraz Media Expert w Łodzi przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.