Nasze działania w zakresie robót ziemnych i sieci zewnętrznych na placu budowy zakładu Mars wchodzą w kluczową fazę. Pomimo zimowej aury prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.