Fabryka Mercedesa w Jaworze to kluczowa inwestycja w branzy motoryzacyjnej. W jej realizacji uczestniczymy od samego początku. To SPEC-BRUK przygotował cały teren pod jej budowę. Na obecnym etapie finalizujemy roboty związane z infrastrukturą komunikacyjną i uzbrojeniem terenu.