W Rudzie Śląskiej kontynuujemy drugi etap budowy centrum logistycznego Hillwood, gdzie wśród naszych zadań znajdują się kompleksowe roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod posadzkę, roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych dookoła obiektu.