Wprawdzie nowa część fabryki NIDEC jest już niemalże ukończona, to jednak wciąż jest jeszcze sporo pracy przy infrastrukturze drogowej oraz zagospodarowaniu terenu. Obecnie realizujemy budowę parkingu, którego nawierzchnia jest układana z kostki brukowej.