spec_post

W Bolesławcu firma Amazon buduje kolejną halę magazynową w Polsce. Zadania jakie zostały nam powierzone przy tej realizacji to organizacja całego zaplecza budowy oraz dróg tymczasowych (m.in. utwardzenie terenu budowy, organizacja placów składowych, zabezpieczenie zieleni przed uszkodzeniem), przygotowanie terenu pod budowę hali (m.in. zdjęcie humusu oraz jego wykorzystanie, makroniwelacja terenu, wykonanie nasypu pod halę, stabilizacja gruntu cementem pod posadzkę w hali, wykonanie wykopów pod fundamenty, zasypki fundamentów wraz z zagęszczeniem) oraz prace na terenie zewnętrznym (m.in. zdjęcie warstwy humusu wraz z wywozem na odkład, kompletne wykonanie robót ziemnych wraz z makroniwelacją, profilowaniem i wykonaniem konstrukcji pod drogi, parkingi, rampy, chodniki).

Prace przy budowie fabryki Eurobox w Lublińcu dobiegły końca. Wszelkie roboty udało się zrealizować zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i fabryka została oddana do użytkowania w rok od rozpoczęcia budowy.

SPEC-BRUK jako wykonawca infrastruktury zewnętrznej dla Daimler AG brał udział w uroczystości zawieszenia wiechy na budowie nowej fabryki silników w Jaworze. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele rządu Polski, Daimler AG, władz lokalnych oraz wykonawców robót.

Rozpoczęliśmy roboty ziemne i drogowe przy realizacji drugiego etapu budowy hal na terenie Panattoni Park Gliwice III. Prace przy pierwszej hali zostały zakończone.

W Sosnowcu trwa realizacja nowoczesnego parku logistycznego składającego się z dwóch hall magazynowych klasy A. Powierzchnia budowanego obiektu to 44 000 mkw. Nasze prace obejmują tutaj przygotowanie i utrzymanie [ … ]