W Kajetanach pod Warszawą dla firmy 3M realizujemy budowę parkingu. Zakres naszych prac przy tej inwestycji to roboty przygotowawcze, opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz kompleksowe roboty budowlane.