Autostrada A4

Rzeszów (węzeł Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)

2011-2012