Zakończyliśmy prace prowadzone w ramach budowy centrum logistycznego w Rudzie Śląskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami finalnego obiektu.

Przebudowa linii tramwajowej w Świętochłowicach dotarła do końcowego etapu. Już niebawem tym nowym, 2,5-kilometrowym, dwutorowym odcinkiem pojadą pierwsze tramwaje. Inwestycja ta znacznie usprawni komunikację miejską.

Nowa hala centrum logistycznego w Błoniach k/Warszawy jest już w pełni ukończona. Ostatni etap naszych działań obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej zarówno na drogach wewnętrznych jak i parkingach oraz aranżację terenów zielonych.

Nowoczesne i duże centrum dystrybucyjne Amazon, to kolejna inwestycja w Świebodzinie, jaką mieliśmy przyjemność realizować. Zakres powierzonych nam prac obejmował kompleksowe roboty ziemne oraz drogowe, a także zagospodarowanie terenów zielonych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z funkcjonującego już obiektu.

W Świebodzinie wiele się dzieje. Powstaje tu konstrukcja jednej z największych w kraju hal magazynowych. Jednocześnie przygotowywany jest teren pod obiekty towarzyszące oraz przyszłą infrastrukturę drogową.

Prace przy budowie centrum logistycznego Amazon w Gorzyczkach obejmują szeroki zakres działań realizowanych równolegle, co jest możliwe dzięki naszemu rozbudowanemu zapleczu sprzętowemu. Na części obszaru inwestycyjnego jest już widoczna konstrukcja hali. Na pozostałych frontach kontynuujemy stabilizację gruntów, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, a także budujemy nasypy.

Zadania, które zostały nam powierzone przy budowie centrum logistycznego 7R w Czechowicach-Dziedzicach zostaną niebawem zakończone. Zapraszamy do zapoznania się z galerią obiektu.

Roboty ziemne i drogowe na obszarze rozbudowywanego centrum logistycznego Amazon w Bielanach Wrocławskich postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dzięki właściwej koordynacji prac budowa ronda wraz z przebudową układu drogowego w Magnicach przebiega bez zakłóceń.

Na przygotowanym przez nas placu we Wróblowicach k/Wrocławia stawiane są już słupy żelbetowe pod budowę fabryki. My natomiast kontynuujemy roboty ziemne wzmacniając grunt pod przyszłe drogi i parkingi oraz wykonujemy sieci zewnętrzne.