Przy trasie N-S w Rudzie Śląskiej powstaje Panattoni Park Ruda Śląska III, którego docelowa powierzchnia będzie wynosiła ponad 70 000 mkw. W skład tego kompleksu logistycznego wejdą dwie hale magazynowe. Nasza firma będzie tutaj odpowiedzialna za kompleksową realizację robót ziemnych i drogowych.

W Sosnowcu przy ul. Lenartowicza rozpoczęła się budowa hali logistyczno-magazynowej. Przez najbliższe miesiące będziemy tutaj realizować prace ziemne oraz drogowe. W początkowej fazie budowy zajmiemy się przede wszystkim zdjęciem humusu, wyrównaniem terenu i stabilizacją gruntu.

Budowa centrum logistycznego w Świebodzinie wkroczyła na ostatnią prostą. Obecnie realizowane są tutaj prace wykończeniowe przygotowujące obiekt do oddania inwestorowi pod użytkowanie. My skupiamy się głównie na przebudowie zewnętrznego układu drogowego.

Na obszarze centrum logistycznego 7R w Czechowicach-Dziedzicach kontynuujemy roboty drogowe przy wybudowanych już obiektach, a na kolejnych etapach inwestycji wykonujemy prace ziemne.

Większa część prac przy budowie sieci zewnętrznych fabryki LG w Biskupicach została już zrealizowana. Jednak przed nami pozostało jeszcze kilka zadań do wykonania.

Sukcesywnie modernizujemy kolejne odcinki torowiska tramwajowego w Świętochłowicach. Niektóre z nich, oprócz ułożenia nowych torów, wymagają również przeprojektowania infrastruktury podziemnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw zlokalizowanej na terenie Portu Oświęcim, której budowa niedawno została przez nas ukończona, prowadzone są prace budowlane przy kolejnym obiekcie. Tym razem będzie to budynek z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne.

Panattoni kontynuuje swoją ekspansję w Polsce stawiając kolejne dwie hale w Zgorzelcu. Jako sprawdzony partner zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej inwestycji. Powierzono nam zadania z zakresu kompleksowej realizacji robót ziemnych i drogowych.

W Wierzbicach na Dolnych Śląsku dla Atlas Ward Polska prowadzimy roboty ziemne obejmujące m.in. zdjęcie humusu, wykonanie nasypów, wykopy i zasypki fundamentów oraz roboty drogowe. Cała inwestycja obejmuje powierzchnię 80 000 mkw i będzie to kompleks logistyczno-przemysłowy Wrocław Campus 39 – budowany na zlecenie Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

Wkrótce rozpocznie się budowa nowego ronda w miejscowości Magnice, które znacznie usprawni komunikację w tej strefie.