Oferta

specbruk oferta usługi projektowe

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się analizą terenów inwestycyjnych, planowaniem makroniwelacji, projektowaniem układów zewnętrznych wraz z instalacjami. Wykonujemy projekty koncepcyjne, projekty budowlano-wykonawcze, plany zagospodarowania terenów gdzie dobieramy sposób wykonania robót ziemnych, wzmocnienia podłoży gruntowych jak i warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.

Nasi specjaliści dysponują interdyscyplinarną wiedzą, a ich duże doświadczenie i profesjonalizm jest gwarancją wysokiej jakości wykonywanych zadań.

Wykonujemy analizy kosztowe projektowanych robót, przeprowadzamy ich wielowariantowe analizy co prowadzi do obniżenia kosztów inwestycji.

ROBOTY ZIEMNE

SPEC BRUK jest firmą z dużym doświadczeniem w wykonywaniu skomplikowanych robót ziemnych na szeroką skalę, jak i tych specjalistycznych pod roboty konstrukcyjne i instalacyjne.

Działamy na każdym etapie tych zadań, a nasze przedsięwzięcia obejmują makroniwelacje terenu, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, budowę nasypów, wymianę gruntów,  wyburzenia, rozbiórki, kruszenie materiałów, rekultywacje terenu.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

O trwałości i bezpieczeństwu nawierzchni drogowych decyduje podbudowa, której zadaniem jest prawidłowy rozkład naprężenia na podłoże gruntowe powstającego na styku opona – nawierzchnia podczas eksploatacji w czasie całej żywotności. W tym zakresie SPEC BRUK zajmuje się doborem najlepszej konstrukcji, a na etapie realizacji wykonujemy stabilizacje gruntów, wzmocnienia podłoża, podbudowy z kruszyw, eko betonów jak i tradycyjnych betonów.

Podczas prac bierzemy pod uwagę czynniki klimatyczne jak np. wysokie lub niskie temperatury, opady atmosferyczne, czy wstrząsy występujące w danym rejonie wybierając najodpowiedniejsze materiały do danej podbudowy. Jednocześnie SPEC BRUK zawsze stosuje się do obowiązujących międzynarodowych standardów, które zapewniają wykonywanie podbudowy o najwyższej jakości pod posadowienie obiektów, posadzki, drogi i autostrady.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Górne, odpowiednio wzmocnione i utwardzone warstwy drogi wykonujemy w zależności od projektu jako nawierzchnie z kostki brukowej (układanie maszynowe kostki), asfaltowe lub betonowe.

SIECI ZEWNĘTRZNE

W ramach robót związanych z sieciami zewnętrznymi wykonujemy takie elementy jak:

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci wodne, pożarowe, tryskaczowe, sieci elektryczne, sieci gazowe, instalacje podposadzkowe.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. Nasi specjaliści pracują na najlepszym sprzęcie, co zapewnia pełen profesjonalizm oraz bezpieczeństwo pracy. Wszystkie realizacje SPEC BRUK związane z sieciami zewnętrznymi spotkały się z dużym uznaniem.

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE
specbruk oferta usługi projektowe

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się analizą terenów inwestycyjnych, planowaniem makroniwelacji, projektowaniem układów zewnętrznych wraz z instalacjami. Wykonujemy projekty koncepcyjne, projekty budowlano-wykonawcze, plany zagospodarowania terenów gdzie dobieramy sposób wykonania robót ziemnych, wzmocnienia podłoży gruntowych jak i warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.

Nasi specjaliści dysponują interdyscyplinarną wiedzą, a ich duże doświadczenie i profesjonalizm jest gwarancją wysokiej jakości wykonywanych zadań.

Wykonujemy analizy kosztowe projektowanych robót, przeprowadzamy ich wielowariantowe analizy co prowadzi do obniżenia kosztów inwestycji.
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE

SPEC BRUK jest firmą z dużym doświadczeniem w wykonywaniu skomplikowanych robót ziemnych na szeroką skalę, jak i tych specjalistycznych pod roboty konstrukcyjne i instalacyjne.

Działamy na każdym etapie tych zadań, a nasze przedsięwzięcia obejmują makroniwelacje terenu, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, budowę nasypów, wymianę gruntów,  wyburzenia, rozbiórki, kruszenie materiałów, rekultywacje terenu.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

O trwałości i bezpieczeństwu nawierzchni drogowych decyduje podbudowa, której zadaniem jest prawidłowy rozkład naprężenia na podłoże gruntowe powstającego na styku opona – nawierzchnia podczas eksploatacji w czasie całej żywotności. W tym zakresie SPEC BRUK zajmuje się doborem najlepszej konstrukcji, a na etapie realizacji wykonujemy stabilizacje gruntów, wzmocnienia podłoża, podbudowy z kruszyw, eko betonów jak i tradycyjnych betonów.

Podczas prac bierzemy pod uwagę czynniki klimatyczne jak np. wysokie lub niskie temperatury, opady atmosferyczne, czy wstrząsy występujące w danym rejonie wybierając najodpowiedniejsze materiały do danej podbudowy. Jednocześnie SPEC BRUK zawsze stosuje się do obowiązujących międzynarodowych standardów, które zapewniają wykonywanie podbudowy o najwyższej jakości pod posadowienie obiektów, posadzki, drogi i autostrady.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Górne, odpowiednio wzmocnione i utwardzone warstwy drogi wykonujemy w zależności od projektu jako nawierzchnie z kostki brukowej (układanie maszynowe kostki), asfaltowe lub betonowe.

SIECI ZEWNĘTRZNE

SIECI ZEWNĘTRZNE

W ramach robót związanych z sieciami zewnętrznymi wykonujemy takie elementy jak:

kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci wodne, pożarowe, tryskaczowe, sieci elektryczne, sieci gazowe, instalacje podposadzkowe.

Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. Nasi specjaliści pracują na najlepszym sprzęcie, co zapewnia pełen profesjonalizm oraz bezpieczeństwo pracy. Wszystkie realizacje SPEC BRUK związane z sieciami zewnętrznymi spotkały się z dużym uznaniem.