Model biznesowy

Stabilna pozycja

SPEC BRUK oferuje dopracowany system realizacji inwestycji na płaszczyźnie formalnej, organizacyjnej, technicznej i wykonawczej. Odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów proponując najlepsze rozwiązania, tak aby każda Inwestycja przynosiła optymalne korzyści i była przyjazna środowisku. Naszą największą wartością jest doświadczona kadra inżynierska oraz wysoka jakość świadczonych usług wykonywanych przy pomocy nowoczesnego sprzętu. Dzięki zaufaniu Klientów, zlecających nam swoje projekty, każdego roku poszerzamy zakres know-how oraz nawiązujemy współpracę z coraz szerszym gronem specjalistów zwiększając zakres świadczonych usług.

Strategia rozwoju

Stawiamy sobie za cel umocnienie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa drogowego realizującego kompleksowo układy drogowe, place logistyczne oraz zmechanizowane roboty ziemne na dużą skalę. Osiągamy europejski poziom jakości i wydajności pracy, dzięki zespołowi ludzi, dla których najważniejsze zasady to: profesjonalizm, odpowiedzialność i wytrwałość.

Inwestycja w ludzi i technologie

Ustabilizowana struktura firmy daje możliwość sprawnego działania i podejmowania zadań w kilkunastu miejscach równocześnie, poprzez budowanie samodzielnych wyspecjalizowanych zespołów roboczych. Nasz rozbudowany nowoczesny park maszynowo sprzętowy jest podstawą naszej mobilności, szybkości w działaniu oraz wysokiej jakości wykonywanych prac.

Rozwiązanie to pozwala wykorzystać zasoby firmy w sposób optymalny co przekłada się na zaufanie u partnerów korporacyjnych jak i publicznych