SONOCO wybudowało kolejną halę tj. nr 3 w Strykowie woj. łódzkie. SPEC-BRUK kompleksowo wykonał makroniwelację terenu, roboty ziemne związane z budową hali oraz układu drogowego, drogi oraz zagospodarowanie terenów zielonych.