aktualności

Budowa centrum logistycznego w Świebodzinie wkroczyła na ostatnią prostą. Obecnie realizowane są tutaj prace wykończeniowe przygotowujące obiekt do oddania inwestorowi pod użytkowanie. My skupiamy się głównie na przebudowie zewnętrznego układu drogowego.

Na obszarze centrum logistycznego 7R w Czechowicach-Dziedzicach kontynuujemy roboty ziemne i drogowe, wykonujemy instalacyjne na kolejnych etapach inwestycji.

Większa część prac przy budowie sieci zewnętrznych fabryki LG w Biskupicach została już zrealizowana. Jednak przed nami pozostało jeszcze kilka zadań do wykonania.

Sukcesywnie modernizujemy kolejne odcinki torowiska tramwajowego w Świętochłowicach. Niektóre z nich, oprócz ułożenia nowych torów, wymagają również przeprojektowania infrastruktury podziemnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw zlokalizowanej na terenie Portu Oświęcim, której budowa niedawno została przez nas ukończona, prowadzone są prace budowlane przy kolejnym obiekcie. Tym razem będzie to budynek z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne.

Panattoni kontynuuje swoją ekspansję w Polsce stawiając kolejne dwie hale w Zgorzelcu. Jako sprawdzony partner zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej inwestycji. Powierzono nam zadania z zakresu kompleksowej realizacji robót ziemnych i drogowych.

W Wierzbicach na Dolnych Śląsku dla Atlas Ward Polska prowadzimy roboty ziemne obejmujące m.in. zdjęcie humusu, wykonanie nasypów, wykopy i zasypki fundamentów oraz roboty drogowe. Cała inwestycja obejmuje powierzchnię 80 000 mkw i będzie to kompleks logistyczno-przemysłowy Wrocław Campus 39 – budowany na zlecenie Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

Wkrótce rozpocznie się budowa nowego ronda w miejscowości Magnice, które znacznie usprawni komunikację w tej strefie.

Rozpoczęły się prace przy budowie fabryki we Wróblowicach przy ul. Innowacyjnej. Nasze działania obejmują swoim zakresem kompleksowe wykonanie robót ziemnych, drogowych oraz infrastruktury podziemnej.

Pierwsza z trzech hal logistycznych 7R, jakie powstają w Łodzi, została ukończona. Wokół niej realizujemy roboty inżynieryjne obejmujące wykonanie układu komunikacyjnego. Równolegle prowadzimy działania z zakresu robót ziemnych przygotowując teren pod budowę pozostałych dwóch hal.