aktualności

Prace przy układaniu kostki brukowej oraz zagospodarowaniu terenu na placu budowy hali Panattoni w Knurowie są na zaawansowanym etapie. Powstają place, drogi wewnętrzne, parkingi z kostki. Dodatkowo, prowadzone są roboty związane z instalacją infrastruktury technicznej oraz zielenią.

Zakończyły się prace przy budowie nowego centrum dystrybucji w Piorunowie (Błonia). Nasz zakres obejmował kompleksowe prace zarówno przy hali, jak i przy drodze dojazdowej od wyburzeń i rozbiórki poprzez wykonanie podbudowy i prace ziemne, aż po roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonaliśmy 120 000 m³ nasypów oraz 40 000 m³ wykopów. Zrealizowaliśmy 53 000 m² nawierzchni z kostki brukowej oraz 3 000 m² drogi, a także przygotowaliśmy 80 000 m² podbudowy drogowej i 67 000 m² podbudowy pod halę.

Na budowie centrum logistycznego Panattoni Park Łódź West II zlokalizowanego przy ul. Langiewicza realizujemy kluczowe roboty ziemne, drogowe oraz te związane z sieciami zewnętrznymi . Do tej pory wyrównaliśmy teren, ułożyliśmy częściowo nawierzchnię z kostki brukowej oraz wykonaliśmy instalacje sieci wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu Panattoni Park Łódź West II zyska nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń logistyczną, gotową do działania w krótkim czasie.

Mszczonowski ctPark Warsaw South po niedawno zakończonej rozbudowie wygląda imponująco zarówno w biały dzień, jak i wieczorem. SPEC BRUK odegrał kluczową rolę w realizacji tego nowoczesnego obiektu, odpowiadając za kompleksowe roboty ziemne i drogowe. W ramach przygotowania terenu wykonaliśmy nasypy o łącznej objętości 250 tys. m³, co stanowiło solidną bazę pod dalsze etapy budowy. Zakres naszych prac obejmował także wykonanie 45 000 m² nawierzchni dróg, parkingów i podjazdów z kostki brukowej, co znacząco poprawiło estetykę i funkcjonalność całego terenu.

Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w fabryce MAN w Niepołomicach była wieloetapowym przedsięwzięciem uwzględniającym specyficzne wymagania na potrzeby dużych pojazdów ciężarowych. Dzięki staranności i precyzji wykonania, nowy parking dla samochodów ciężarowych znacząco poprawi logistykę i operacyjność fabryki MAN, oferując bezpieczne miejsce postoju dla nowych pojazdów.

W Ksawerowie pod Łodzią niespełna rok temu ruszyła budowa zakładu produkcyjnego Daikin. Aktualnie finał projektu jest już na horyzoncie. Tak szybka realizacja inwestycji możliwa była dzięki dobrze zorganizowanym procesom oraz zaangażowaniu i współpracy wszystkich zespołów budowlanych. Zadania, które zostały nam powierzone, obejmowały przygotowanie terenu pod konstrukcję fabryki na działce o powierzchni 320 000 m2. Zakres prac obejmował zdjęcie warstwy humusu, makroniwelację, wykopy wąsko- i szerokoprzestrzenne, wykonanie nasypów, kształtowanie i niwelacje terenu, wykopy pod stopy fundamentowe oraz kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych.

Świąt Wielkanocnych pełnych pogody ducha, zdrowia, radości, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i wiosennych inspiracji do dalszego rozwoju wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę wszystkim swoim Partnerom, Klientom i Współpracownikom życzy Zarząd i Pracownicy firmy SPEC BRUK.

W Jaworznie aktualnie prowadzimy intensywne prace porządkowe mające na celu kompleksowe przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję. Zakres tych prac obejmuje obszar o imponującej powierzchni wynoszącej 117 hektarów.

Blisko 18 000 m2 powierzchni zajmuje centrum logistyczne Panattoni w Skawinie. W ramach tego projektu powierzono nam roboty ziemne i drogowe, w tym ułożenie parkingów i placów manewrowych z kostki brukowej, a także wykonanie zbiornika retencyjnego.

Phillips-Medisize & Molex w Siemianowicach Śląskich to inwestycja, gdzie nasze usługi obejmowały kompleksowe roboty ziemne oraz budowę infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu.