W Pawlikowicach zbudowane zostało nowe centrum logistyczne Amazon. Kompleksowe roboty ziemne i drogowe dla tej inwestycji należały do naszych zadań.

Tak prezentują się finalnie hale logistyczne wraz z obiektami biurowymi realizowane dla firmy 7R w Chęcinach nieopodal Kielc.

Przy ulicy Ługowej w Mszczonowie dotarliśmy do etapu finalnego prac przy budowie centrum logistycznego. Na chwilę obecną realizowane są drogi dojazdowe wraz z infrastrukturą.

Budynek fabryki Mars w miejscowości Pass stoi już w całej okazałości, a my pracujemy dookoła nad zagospodarowaniem terenu. Realizowana jest budowa wałów, wykonujemy nawierzchnie z kostki brukowej pod parkingi i drogi wewnętrzne.

W Łodzi rozpoczęliśmy prace obejmujące roboty ziemne oraz roboty drogowe przy budowie hali logistycznej.

Na terenie fabryki NIDEC pracuje jednocześnie kilka ekip, które ściśle ze sobą kooperują, aby spełnić założenia harmonogramu budowy. Aktualnie kontynuujemy roboty ziemne oraz wzmacnianie gruntu palami.

Budowa hal logistycznych w Pietrzykowicach jest już w zaawansowanym etapie. Nasze działania skupiają się obecnie na zagospodarowaniu terenów zielonych, układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz robotach wykończeniowych przy infrastrukturze drogowej.

Budowa nowej fabryki w Niepołomicach, która będzie częścią istniejącego już obiektu firmy Nidec Motors and Actuators, jest realizowana w bardzo szybkim tempie. Obecnie prowadzimy roboty ziemne, które mają na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod konstrukcje zespołu budynków oraz parkingów wraz infrastrukturą drogową.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz i pył po robotach wyburzeniowych, a my mamy już za sobą roboty ziemne przygotowujące teren pod budowę centrum handlowo-usługowego Vendo Park w Jaworze. Aktualnie zajmujemy się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu m.in. pod parking i infrastrukturę drogową.

Nowoczesna fabryka Mercedesa w Jaworze jest rozbudowywana o kolejne obiekty. Wiąże się to również z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury podziemnej oraz drogowej. Projekt ten realizowany jest przez SPEC-BRUK jako kontynuacja wykonanych do tej pory prac.