Author: adminverso

Tempo prac przy budowie centrum logistycznego w Gorzyczkach jest bardzo wysokie. Terminowa realizacja wszystkich założonych zadań jest możliwa dzięki doskonałej koordynacji i optymalizacji działań na wielu frontach.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych spokoju, zdrowia i miłości oraz szczęśliwego Nowego Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę wszystkim swoim Partnerom, Klientom i Współpracownikom życzy Zarząd i Pracownicy firmy SPEC BRUK.

Niedawno prowadziliśmy roboty ziemne i fundamentowe przygotowujące teren pod budowę fabryki w Międzyrzeczu Dolnym, a dziś już możemy podziwać w tym miejscu konstrukcję budynku. Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na pracach wokół obiektu.

Trwa IV etap budowy fabryki w Biskupicach k/Wrocławia. Nasze zadania skupiają się obecnie na pracach związanych z budową infrastruktury podziemnej.

Na terenie centrum logistycznego, które powstaje w Wierzbicach, nieprzerwanie prowadzimy roboty ziemne obejmujące m.in. wykopy fundamentowe pod kolejne fragmenty hali i pozostałych obiektów budowlanych wchodzących w skład całego kompleksu. Układamy także nawierzchnie z kostki brukowej pod przyszły drogowy układ komunikacyjny.

W Świętochłowicach kontynuujemy usprawnianie transportu zbiorowego poprzez zintensyfikowane prace prowadzone jednocześnie na kilku odcinkach przebudowywanej linii tramwajowej.

Nasze działania prowadzone przy budowie centrum logistycznego w Czechowicach-Dziedzicach przeniosły się na następny obszar, gdzie wykonujemy roboty ziemne oraz drogowe. Przy wybudowanych już halach ukończyliśmy większość prac związanych zagospodarowaniem terenów zielonych.

Nie zwalniamy tempa przy realizacji łódzkiej inwestycji 7R pracując nawet po zachodzie słońca. Dzięki temu już niebawem będzie można rozpocząć prace przy budowie konstrukcji drugiej hali.

Teren pod budowę nowej fabryki we Wróblowicach k/Wrocławia jest już wyrównany, utwardzony, a jego parametry techniczne są zgodne z założeniami projektowymi i pozwalają na rozpoczęcie dalszych prac budowlanych.

W Międzyrzeczu Dolnym rozpoczynamy budowę zakładu RAWIBOX. Na obecnym etapie wykonywane są prace makroniwelacyjne terenu.