W Bolesławcu budowa centrum logistycznego Amazon jest już na ukończeniu. SPEC-BRUK realizuje tutaj pełen zakres robót ziemnych od przygotowania zaplecza budowy i dróg tymczasowych, poprzez wykonanie platformy pod hale i obiekty towarzyszące oraz roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.