Roboty ziemnie i drogowe obejmujące m.in. przygotowanie terenu pod hale, wykonanie nawierzchni drogowych, zagospodarowanie terenów zewnętrznych są w naszym zakresie w trakcie realizacji budowy Centrum dystrybucyjnego Leroy Merlin niedaleko miejscowości Piątek woj. łódzkie.