W Niepołomicach harmonogram prac przy rozbudowie fabryki NIDEC jest niezwykle napięty. Obecnie przygotowywane są już podbudowy pod przyszłe trakty komunikacyjne.