Port Oświęcim nabiera kształtów. Układ drogowy zaczyna się już wyraźnie zarysowywać, widać konstrukcje ronda oraz dojazdu i parkingu do pierwszego obiektu budowlanego.