W gminie Stryków dla KAJIMA POLAND Sp. z o.o. realizujemy projekt obejmujący wykonanie kompletnych prac ziemnych i drogowych  oraz przygotowanie terenu zaplecza, w tym dróg tymczasowych dojazdowych przy budowie budynku magazynowo–biurowego.