Trwaja intensywne prace na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – podstrefa Jawor.