W Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego w pobliżu al. Gen. Andersa realizujemy obiekt przeznaczony na działalność handlowo-usługową. Wykonujemy tutaj roboty ziemne i drogowe oraz zagospodarowanie terenu.