W dniu 7.12.2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego węzła komunikacyjnego na drodze S1 w Lędzinach. SPEC BRUK był generalnym wykonawcą nowego węzła „Olszyce”, a inwestycja powstała tak jak było to planowane w niespełna 8 m-cy. W ramach inwestycji wykonano nowy wiadukt, poszerzenie drogi ekspresowej, łącznice wjazdowe i wyjazdowe, nową nawierzchnię ul. Zawiszy Czarnego, oświetlenie i linię średniego napięcia. Inwestycja ma duże znaczenie dla rozwoju Lędzin i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.