Niedawno na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma Gates Polska powiększyła się o kolejny zakład produkcji węży hydraulicznych. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami finalnego obiektu, gdzie powierzone zostało nam opracowanie projektu wykonawczego, a także kompleksowa realizacja robót ziemnych i drogowych.