Realizowana przez SPEC BRUK przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze dobiega końca. Droga ta zyskała całkiem nowe oblicze. Nasza firma wybudowa dodatkową jezdnię, nowe wiaty przystankowe, chodniki i trasy rowerowe, kanalizację deszczową, nowe oświetlenie, oraz ozdobne pasy zieleni obsadzone drzewami. W ramach odrębnego kontraktu z miastem Jawor nasza firma wykonała także rurociągi wielkowymiarowej kanalizacji tłocznej o łącznej długości około 6 km.