Bez tytułu

Zakończyliśmy prace związane z przygotawniem terenu pod rozbudowę fabryki 3M we Wrocławiu. Czas na realizację projektu był bardzo krótki, w związku z tym zadania były rozplanowane także na godziny nocne.