Rozbudowa fabryki NIDEC wymaga skoordynowanych działań na wielu obszarach. Obecnie utwardzamy nawierzchnie oraz wykonujemy wykopy pod fundamenty oraz słupy żelbetowe.