Panattoni rozbudwuje centrum logistyczne w Mszczonowie o kolejną halę magazynową. Roboty ziemne obejmują tutaj m.in. makroniwelacje terenu, stabilizacje gruntu, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe oraz budowę nasypów. Ponadto do naszych zadań będzie należeć wykonanie układu drogowego.