Roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopów pod fundamenty na działce w Dobroszycach zostały już zakończone, a na placu pojawiają się pierwsze słupy żelbetowe. Wyraźnie widać już powierzchnię jaką zajmie przyszłe centrum logistyczne.