Prace przy budowie centrum logistycznego Amazon w Gorzyczkach obejmują szeroki zakres działań realizowanych równolegle, co jest możliwe dzięki naszemu rozbudowanemu zapleczu sprzętowemu.  Na części obszaru inwestycyjnego jest już widoczna konstrukcja hali. Na pozostałych frontach kontynuujemy stabilizację gruntów, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, a także budujemy nasypy.