W Skarbimierzu realizujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie robót ziemnych oraz wykonawstwa sieci zewnętrznych. W ramach rozbudowy fabryki produkującej opakowania z tektury falistej wykonujemy prace makroniwelacyjne na obszarze 19 tys.m2 oraz system drenażu o łącznej długości 4.500 m wraz ze zbiornikiem retencyjnym po powierzchni 9 000 m2.