Budowa drogi obejmująca wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odpowiednią podbudową oraz siecią kanalizacji deszczowej to zadanie, które zrealizowaliśmy w gminie Dobroszyce. Nowa infrastruktura komunikacyjna niewątpliwie usprawni efektywność ruchu w tej lokalizacji. Dodatkowo wzdłuż drogi wykonaliśmy także ciąg pieszo-rowerowy, dzięki czemu piesi mogą bezpieczne poruszać się na tym odcinku.