aktualności

7R Park Łódź East przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi, to kolejna realizacja, która zapisuje się w naszym portfolio. Prowadziliśmy tutaj działania w szerokim zakresie: od przygotowania terenu pod budowę trzech hal, poprzez roboty ziemne, aż po zagospodarowanie terenu i wykonanie infrastruktury komunikacyjnej.

Nowoczesny obiekt centrum magazynowania i dystrybucji, zlokalizowany w Bydgoszczy, został oddany do użytku. Byliśmy tutaj wykonawcą robót ziemnych oraz drogowych.

Zbliżamy się do końca prac przy budowie fabryki Persan we Wróblowicach pod Wrocławiem. Aktualnie pozostało nam już wyłącznie zagospodarowanie obszarów wokół obiektów wchodzących w skład całego kompleksu.

Wesołych Świąt Wielkanocnych przepełnionych rodzinną atmosferą, wzajemną życzliwością i pogodą ducha, jak również pozytywnego nastroju, który niesie budząca się do życia wiosna wszystkim swoim Partnerom, Klientom i Współpracownikom
życzy Zarząd i Pracownicy firmy SPEC BRUK.

W Legnicy zakończyliśmy ostatnie roboty związane z układem komunikacyjnym oraz zagospodarowaniem terenu przy nowo powstałej fabryce Viessmann.

Pierwsza część fabryki w Siemianowicach Śląskich jest już obiektem zamkniętym, druga natomiast właśnie powstaje. Nasze działania skupiają się tutaj obecnie na wyznaczaniu wewnętrznych dróg i placów oraz przygotowywaniu podłoża pod wykonanie docelowej nawierzchni.

Skrzyżowanie w Magnicach (gmina Kobierzyce) zmieniło swoje oblicze. Po przebudowie ruch jest znacznie płynniejszy. Rondo posiada dwa pasy ruchu oraz dodatkowe pasy do jego ominięcia dla skręcających wcześniej.

Na terenie centrum logistycznego w Piorunowie prowadzimy prace przy nawierzchniach drogowych, placach manewrowych i parkingach. Równolegle przygotowujemy teren dookoła budynku pod jego zagospodarowanie.

W Mszczonowie przy budowie Parku Magazynowego 7R dokonujemy ostatnich szlifów przed zakończeniem realizacji.

Japońska firma Daikin wybuduje w podłódzkim Ksawerowie zeroemisyjną fabrykę pomp ciepła. W zakresie zadań, jakie nam powierzono znajdują się roboty ziemne, drogowe oraz sieci zewnetrzne.