spec_post

W Świebodzinie wiele się dzieje. Powstaje tu konstrukcja jednej z największych w kraju hal magazynowych. Jednocześnie przygotowywany jest teren pod obiekty towarzyszące oraz przyszłą infrastrukturę drogową.

W Sosnowcu przy ul. Lenartowicza rozpoczęła się budowa hali logistyczno-magazynowej. Przez najbliższe miesiące będziemy tutaj realizować prace ziemne oraz drogowe. W początkowej fazie budowy zajmiemy się przede wszystkim zdjęciem humusu, wyrównaniem terenu i stabilizacją gruntu.

Na obszarze centrum logistycznego 7R w Czechowicach-Dziedzicach kontynuujemy roboty drogowe przy wybudowanych już obiektach, a na kolejnych etapach inwestycji wykonujemy prace ziemne.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw zlokalizowanej na terenie Portu Oświęcim, której budowa niedawno została przez nas ukończona, prowadzone są prace budowlane przy kolejnym obiekcie. Tym razem będzie to budynek z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne.

Panattoni kontynuuje swoją ekspansję w Polsce stawiając kolejne dwie hale w Zgorzelcu. Jako sprawdzony partner zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej inwestycji. Powierzono nam zadania z zakresu kompleksowej realizacji robót ziemnych i drogowych.

Rozpoczęły się prace przy budowie fabryki we Wróblowicach przy ul. Innowacyjnej. Nasze działania obejmują swoim zakresem kompleksowe wykonanie robót ziemnych, drogowych oraz infrastruktury podziemnej.

Pierwsza z trzech hal logistycznych 7R, jakie powstają w Łodzi, została ukończona. Wokół niej realizujemy roboty inżynieryjne obejmujące wykonanie układu komunikacyjnego. Równolegle prowadzimy działania z zakresu robót ziemnych przygotowując teren pod budowę pozostałych dwóch hal.

Rozbudowa dużego parku magazynowego Hillwood w Rudzie Śląskiej dotarła do momentu, w którym pozostały nam już tylko prace finalne.

Na terenie budowy PSA Manufacturing Poland w Gliwicach przybywa już coraz więcej gotowych dróg i placów z kostki brukowej oraz zagospodarowanych terenów zielonych.

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy prowadzić prace związane z przebudową infrastruktury tramwajowej na Śląsku. Zakres prac obejmuje m.in. dobudowę drugiego toru w ciągu ul. Chorzowskiej, aż do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.