spec_post

Nowoczesna fabryka o powierzchni ok. 38 tys. m2, która była budowana we Wróblowicach pod Wrocławiem jest już w pełni oddana do użytku. Kompleksowe roboty ziemne, drogowe oraz uzbrojenie terenu wykonaliśmy tutaj terminowo oraz zgodnie z oczekiwaniem Inwestora. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami finalnego obiektu.

W Jaworze rozpoczęły się już intensywne prace dla WSSE INVEST-PARK przy makroniwelacji ponad 200-hektarowego terenu przeznaczonego pod inwestycje przemysłowe.

Nowoczesny obiekt centrum magazynowania i dystrybucji, zlokalizowany w Bydgoszczy, został oddany do użytku. Byliśmy tutaj wykonawcą robót ziemnych oraz drogowych.

Zbliżamy się do końca prac przy budowie fabryki Persan we Wróblowicach pod Wrocławiem. Aktualnie pozostało nam już wyłącznie zagospodarowanie obszarów wokół obiektów wchodzących w skład całego kompleksu.

Realizowana przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 i ul. Jesionowej w Magnicach bardzo pozytywnie wpłynęła na płynność ruchu w tym miejscu. Nowo wybudowane rondo jest już oddane do użytku i cieszy się bardzo dobrą opinią. Jednak to nie koniec prac w tym rejonie. Nieopodal - w obszarze ulic Marka Aureliusza i Europejskiej - prowadzimy modernizację i przebudowę skrzyżowania.

Na budowie Zakładu Produkcyjnego Phillips-Medisize w Siemianowicach Śląskich rozpoczął się już drugi etap inwestycji, gdzie trwają zaawansowane roboty ziemne oraz fundamentowe.

Wszelkie roboty na terenie dużego i nowoczesnego centrum logistycznego w Dobroszycach zostały zakończone. Zapraszamy do zapoznania się z sesją zdjęciową obiektu.

W Świebodzinie wiele się dzieje. Powstaje tu konstrukcja jednej z największych w kraju hal magazynowych. Jednocześnie przygotowywany jest teren pod obiekty towarzyszące oraz przyszłą infrastrukturę drogową.

Na przygotowanym przez nas placu we Wróblowicach k/Wrocławia stawiane są już słupy żelbetowe pod budowę fabryki. My natomiast kontynuujemy roboty ziemne wzmacniając grunt pod przyszłe drogi i parkingi oraz wykonujemy sieci zewnętrzne.