W Balicach pod Krakowem na placu parkingowym z dnia na dzień przybywa nawierzchni z kostki brukowej.

Na budowie w Dobroszycach konstrukcja hali oraz budynku biurowego powoli nabiera docelowych kształtów. Pojawiają się pierwsze ściany oraz elementy konstrukcyjne zadaszenia. My natomiast, zgodnie z opracowanym wcześniej projektem, realizujemy budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z parkingami, gdzie już rozpoczęliśmy układanie nawierzchni z kostki brukowej.

W Sosnowcu kontynuujemy roboty ziemne przygotowujące platformę pod budowę hali logistycznej oraz układ drogowy. Równolegle, realizujemy wykopy pod stopy fundamentowe, oraz umocnienia skarp.

Budynek drugiej, większej hali centrum logistycznego Panattoni Park Ruda Śląska III jest już na półmetku realizacji. Aktualnie koncentrujemy się tutaj przede wszystkim na robotach drogowych oraz pracach wykończeniowych.

Nowy parking przy Designer Outlet w Sosnowcu jest już w przeważającej części wyłożony kostką brukową. W strefie rekreacyjnej natomiast trwają obecnie intensywne prace przy zagospodarowaniu terenu.

Przygotowanie terenu pod kolejne dwie hale 7R w Łodzi prowadzone jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast cała infrastruktura komunikacyjna przy pierwszej hali obejmująca drogi dojazdowe wraz z rondem, podjazdy dla samochodów ciężarowych i miejsca parkingowe jest już w pełni zrealizowana.

Rozpoczęła się budowa Exeter Park Świebodzin. Powierzono nam tutaj przygotowanie całego terenu pod inwestycję, w tym kompleksowe wykonanie makroniwelacji.

Przy trasie N-S w Rudzie Śląskiej powstaje Panattoni Park Ruda Śląska III, którego docelowa powierzchnia będzie wynosiła ponad 70 000 mkw. W skład tego kompleksu logistycznego wejdą dwie hale magazynowe. Nasza firma będzie tutaj odpowiedzialna za kompleksową realizację robót ziemnych i drogowych.

W Sosnowcu przy ul. Lenartowicza rozpoczęła się budowa hali logistyczno-magazynowej. Przez najbliższe miesiące będziemy tutaj realizować prace ziemne oraz drogowe. W początkowej fazie budowy zajmiemy się przede wszystkim zdjęciem humusu, wyrównaniem terenu i stabilizacją gruntu.

Budowa centrum logistycznego w Świebodzinie wkroczyła na ostatnią prostą. Obecnie realizowane są tutaj prace wykończeniowe przygotowujące obiekt do oddania inwestorowi pod użytkowanie. My skupiamy się głównie na przebudowie zewnętrznego układu drogowego.