W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw zlokalizowanej na terenie Portu Oświęcim, której budowa niedawno została przez nas ukończona, prowadzone są prace budowlane przy kolejnym obiekcie. Tym razem będzie to budynek z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne.

Panattoni kontynuuje swoją ekspansję w Polsce stawiając kolejne dwie hale w Zgorzelcu. Jako sprawdzony partner zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej inwestycji. Powierzono nam zadania z zakresu kompleksowej realizacji robót ziemnych i drogowych.

W Wierzbicach na Dolnych Śląsku dla Atlas Ward Polska prowadzimy roboty ziemne obejmujące m.in. zdjęcie humusu, wykonanie nasypów, wykopy i zasypki fundamentów oraz roboty drogowe. Cała inwestycja obejmuje powierzchnię 80 000 mkw i będzie to kompleks logistyczno-przemysłowy Wrocław Campus 39 – budowany na zlecenie Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

Wkrótce rozpocznie się budowa nowego ronda w miejscowości Magnice, które znacznie usprawni komunikację w tej strefie.

Rozpoczęły się prace przy budowie fabryki we Wróblowicach przy ul. Innowacyjnej. Nasze działania obejmują swoim zakresem kompleksowe wykonanie robót ziemnych, drogowych oraz infrastruktury podziemnej.

Pierwsza z trzech hal logistycznych 7R, jakie powstają w Łodzi, została ukończona. Wokół niej realizujemy roboty inżynieryjne obejmujące wykonanie układu komunikacyjnego. Równolegle prowadzimy działania z zakresu robót ziemnych przygotowując teren pod budowę pozostałych dwóch hal.

Miło nam poinformować, iż z sukcesem ukończyliśmy zlecone nam zakresy prac przy rozbudowie fabryki w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej.

Roboty ziemne wraz z wykonaniem wykopów pod fundamenty na działce w Dobroszycach zostały już zakończone, a na placu pojawiają się pierwsze słupy żelbetowe. Wyraźnie widać już powierzchnię jaką zajmie przyszłe centrum logistyczne.

Prace związane z budową stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej dobiegły końca.

Na parkingu w Balicach k/o Krakowa pojawiły się już pierwsze fragmenty nawierzchni ułożone z kostki brukowej.