W czasie zimowym słońce zachodzi coraz wcześniej, lecz to nie powstrzymuje nas przed realizacją założonego harmonogramu prac. Rozmieściliśmy odpowiednie oświetlenie na placu budowy i dzięki temu możemy pracować nawet po zmierzchu. Aktualnie wykonujemy m.in. wykopy pod przyszłe prace fundamentowe.

Na budowie nowego zakładu dla PSA Manufacturing Poland w Gliwicach zakończyliśmy już roboty ziemne obejmujące makroniwelację terenu i przebudowę części istniejących sieci podziemnych. Aktualnie wykonujemy kompleksowe roboty infrastrukturalne dla tego kontraktu, w tym m.in. roboty drogowe, wodno-kanalizacyjno-gazowe oraz elektryczne.

W Pawlikowicach zbudowane zostało nowe centrum logistyczne Amazon. Kompleksowe roboty ziemne i drogowe dla tej inwestycji należały do naszych zadań.

Tak prezentują się finalnie hale logistyczne wraz z obiektami biurowymi realizowane dla firmy 7R w Chęcinach nieopodal Kielc.

Przy ulicy Ługowej w Mszczonowie dotarliśmy do etapu finalnego prac przy budowie centrum logistycznego. Na chwilę obecną realizowane są drogi dojazdowe wraz z infrastrukturą.

W Łodzi rozpoczęliśmy prace obejmujące roboty ziemne oraz roboty drogowe przy budowie hali logistycznej.

Na terenie fabryki NIDEC pracuje jednocześnie kilka ekip, które ściśle ze sobą kooperują, aby spełnić założenia harmonogramu budowy. Aktualnie kontynuujemy roboty ziemne oraz wzmacnianie gruntu palami.

Budowa hal logistycznych w Pietrzykowicach jest już w zaawansowanym etapie. Nasze działania skupiają się obecnie na zagospodarowaniu terenów zielonych, układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz robotach wykończeniowych przy infrastrukturze drogowej.

Budowa nowej fabryki w Niepołomicach, która będzie częścią istniejącego już obiektu firmy Nidec Motors and Actuators, jest realizowana w bardzo szybkim tempie. Obecnie prowadzimy roboty ziemne, które mają na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod konstrukcje zespołu budynków oraz parkingów wraz infrastrukturą drogową.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz i pył po robotach wyburzeniowych, a my mamy już za sobą roboty ziemne przygotowujące teren pod budowę centrum handlowo-usługowego Vendo Park w Jaworze. Aktualnie zajmujemy się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu m.in. pod parking i infrastrukturę drogową.