Panattoni rozbudwuje centrum logistyczne w Mszczonowie o kolejną halę magazynową. Roboty ziemne obejmują tutaj m.in. makroniwelacje terenu, stabilizacje gruntu, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe oraz budowę nasypów. Ponadto do naszych zadań będzie należeć wykonanie układu drogowego.

W Jaworze kontynuujemy roboty drogowe dla Mercedesa, gdzie budowa tej nowoczesnej fabryki zbliża się ku końcowi.

Niedawno rozpoczynaliśmy roboty ziemne na placu budowy City Logistics Łódź II, dużego centrum logistycznego położonego przy ulicy Olechowskiej, a już widać konstrukcję hali, przy której układamy nawierzchnię z kostki brukowej pod parkingi oraz drogi wewnętrzne.

Budowa Vendo Park w Jaworze dotarła do etapu końcowego. Drogi, parkingi, chodniki oraz cała infrastruktura towarzysząca są już w pełni zrealizowane.

W Gliwicach wyraźnie zarysowuje się już konstrukcja budynku nowej fabryki. Na placu budowy PSA Manufacturing Poland wciąż jest sporo prac ziemnych i drogowych, dlatego pracujemy nieustannie, aby dotrzymać wszystkich terminów. Aktualnie widać już parkingi układane z kostki bukowej oraz powstający wewnętrzny układ drogowy.

Przy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej wybudowany został nowy obiekt handlowo-usługowy, który jest już oddany do użytku. Nasza firma była obecna na placu budowy począwszy od robót ziemnych, aż po prace związane z zagospodarowaniem terenu – w tym układanie nawierzchni z kostki brukowej.

Rozbudowa fabryki NIDEC wymaga skoordynowanych działań na wielu obszarach. Obecnie utwardzamy nawierzchnie oraz wykonujemy wykopy pod fundamenty oraz słupy żelbetowe.

Obecnie na budowie obiektu handlowo-usługowego w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów trwają prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

W Czechowicach-Dziedzicach rozpoczynamy prace przy budowie nowego centrum logistycznego.

Spokojnych i przepełnionych miłością pięknych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dużo pomyślności wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę wszystkim swoim Partnerom, Klientom i Współpracownikom życzy Zarząd i Pracownicy firmy SPEC BRUK.