Fabryka Mercedesa w Jaworze to kluczowa inwestycja w branzy motoryzacyjnej. W jej realizacji uczestniczymy od samego początku. To SPEC BRUK przygotował cały teren pod jej budowę. Na obecnym etapie finalizujemy roboty związane z infrastrukturą komunikacyjną i uzbrojeniem terenu.

Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radzikowicach wykonujemy makroniwelację pod budowę nowej fabryki. Termin na wykonanie zadania jest niezwykle krótki, dlatego też prace trwają 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Przy węźle autostrady A4 – „Pietrzykowice” spółka Panattoni Europe stawia centrum logistyczne składające się z dwóch hal logistyczno-magazynowych. W zakresie naszych prac są roboty ziemne, drogowe, wykonanie podbudowy pod posadzkę oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Centrum logistyczne Hillwood w Rudzie Śląskiej Etap I to kolejna z realizacji, która jest już na ukończeniu. Pozostały nam tutaj prace wykończeniowe oraz porządkowe, niezbędne przed oddaniem obiektu w ręce Inwestora.

Na terenie nowo powstającej gliwickiej fabryki prowadzimy zakrojone na dużą skalę roboty ziemne, które zbliżają się do półmetka. Wykonujemy także prace rozbiórkowe starych nawierzchni parkingów oraz przebudowę kolidującej infrastruktury.

Na budowie centrum logistycznego pod Łodzią w Pawlikowicach trwa obecnie ostatni etap prac.

Na ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej rozpoczęliśmy prace związane z kształtowaniem docelowego zagospodarowania terenu budowalnego obiektu handlowo-usługowego.

W Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów trwają roboty ziemne i prace fundamentowe przy budowie nowego obiektu handlowego.

W Jaworze powstanie kolejny obiekt handlowo-usługowy. Jego budowa jest przewidziana na terenie wymagającym prac wyburzeniowych, które obecnie realizowane są przez naszą firmę za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Przy łączeniu ulic Logistycznej i Pogorzałki w miejscowości Mszczonów rozbudowywany jest park magazynowy o kolejne obiekty. Po uprzednim przygotowaniu zaplecza budowy obecnie realizowane są intensywnie prace w zakresie robót ziemnych i drogowych nowoprojektowanej hali.