Roboty ziemne prowadzone przy budowie centrum logistycznego w Pabianicach koncentrują się aktualnie na budowie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej do budynku.

Kilkuetapowa inwestycja przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi obejmująca budowę nowoczesnego centrum magazynowania i dystrybucji 7R znajduje się w fazie stawiania konstrukcji trzeciej hali. Równolegle prowadzone są przez nas roboty ziemne oraz drogowe, których efektem będą drogi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi halami. Układamy także kostkę brukową na placach przed wybudowanymi już obiektami.

Hala centrum logistycznego w Niesięcinie jest już niemal w pełni ukończona. Obecnie nasze działania skupiają się na wykonaniu układu drogowego wraz z parkingami.

W Bydgoszczy trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół centrum logistycznego. Wewnętrzny układ drogowy wraz z parkingami jest już niemal w całości wykonany, a pozostały obszar jest przygotowywany pod tereny zielone.

Zakończyliśmy prace prowadzone w ramach budowy centrum logistycznego w Rudzie Śląskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami finalnego obiektu.

Przebudowa linii tramwajowej w Świętochłowicach dotarła do końcowego etapu. Już niebawem tym nowym, 2,5-kilometrowym, dwutorowym odcinkiem pojadą pierwsze tramwaje. Inwestycja ta znacznie usprawni komunikację miejską.

Nowa hala centrum logistycznego w Błoniach k/Warszawy jest już w pełni ukończona. Ostatni etap naszych działań obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej zarówno na drogach wewnętrznych jak i parkingach oraz aranżację terenów zielonych.

Nowoczesne i duże centrum dystrybucyjne Amazon, to kolejna inwestycja w Świebodzinie, jaką mieliśmy przyjemność realizować. Zakres powierzonych nam prac obejmował kompleksowe roboty ziemne oraz drogowe, a także zagospodarowanie terenów zielonych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z funkcjonującego już obiektu.

W Świebodzinie wiele się dzieje. Powstaje tu konstrukcja jednej z największych w kraju hal magazynowych. Jednocześnie przygotowywany jest teren pod obiekty towarzyszące oraz przyszłą infrastrukturę drogową.

Prace przy budowie centrum logistycznego Amazon w Gorzyczkach obejmują szeroki zakres działań realizowanych równolegle, co jest możliwe dzięki naszemu rozbudowanemu zapleczu sprzętowemu. Na części obszaru inwestycyjnego jest już widoczna konstrukcja hali. Na pozostałych frontach kontynuujemy stabilizację gruntów, wykopy szerokoprzestrzenne i liniowe, a także budujemy nasypy.