W Świętochłowicach kontynuujemy usprawnianie transportu zbiorowego poprzez zintensyfikowane prace prowadzone jednocześnie na kilku odcinkach przebudowywanej linii tramwajowej.

Nasze działania prowadzone przy budowie centrum logistycznego w Czechowicach-Dziedzicach przeniosły się na następny obszar, gdzie wykonujemy roboty ziemne oraz drogowe. Przy wybudowanych już halach ukończyliśmy większość prac związanych zagospodarowaniem terenów zielonych.

Nie zwalniamy tempa przy realizacji łódzkiej inwestycji 7R pracując nawet po zachodzie słońca. Dzięki temu już niebawem będzie można rozpocząć prace przy budowie konstrukcji drugiej hali.

Teren pod budowę nowej fabryki we Wróblowicach k/Wrocławia jest już wyrównany, utwardzony, a jego parametry techniczne są zgodne z założeniami projektowymi i pozwalają na rozpoczęcie dalszych prac budowlanych.

W Międzyrzeczu Dolnym rozpoczynamy budowę zakładu RAWIBOX. Na obecnym etapie wykonywane są prace makroniwelacyjne terenu.

Na terenie Gorzyczek rozpoczęliśmy roboty ziemne przygotowując teren pod budowę dużego centrum logistycznego.

W Porcie Oświęcim trwa finalizacja prac przy realizacji ostatniego etapu tej inwestycji. Już niebawem pierwsi klienci będą mieli okazję skorzystać z jego oferty gastronomicznej.

W Balicach pod Krakowem na placu parkingowym z dnia na dzień przybywa nawierzchni z kostki brukowej.

Na budowie w Dobroszycach konstrukcja hali oraz budynku biurowego powoli nabiera docelowych kształtów. Pojawiają się pierwsze ściany oraz elementy konstrukcyjne zadaszenia. My natomiast, zgodnie z opracowanym wcześniej projektem, realizujemy budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z parkingami, gdzie już rozpoczęliśmy układanie nawierzchni z kostki brukowej.

W Sosnowcu kontynuujemy roboty ziemne przygotowujące platformę pod budowę hali logistycznej oraz układ drogowy. Równolegle, realizujemy wykopy pod stopy fundamentowe, oraz umocnienia skarp.