Na terenie fabryki NIDEC pracuje jednocześnie kilka ekip, które ściśle ze sobą kooperują, aby spełnić założenia harmonogramu budowy. Aktualnie kontynuujemy roboty ziemne oraz wzmacnianie gruntu palami.

Budowa hal logistycznych w Pietrzykowicach jest już w zaawansowanym etapie. Nasze działania skupiają się obecnie na zagospodarowaniu terenów zielonych, układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz robotach wykończeniowych przy infrastrukturze drogowej.

Budowa nowej fabryki w Niepołomicach, która będzie częścią istniejącego już obiektu firmy Nidec Motors and Actuators, jest realizowana w bardzo szybkim tempie. Obecnie prowadzimy roboty ziemne, które mają na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod konstrukcje zespołu budynków oraz parkingów wraz infrastrukturą drogową.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz i pył po robotach wyburzeniowych, a my mamy już za sobą roboty ziemne przygotowujące teren pod budowę centrum handlowo-usługowego Vendo Park w Jaworze. Aktualnie zajmujemy się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu m.in. pod parking i infrastrukturę drogową.

Nowoczesna fabryka Mercedesa w Jaworze jest rozbudowywana o kolejne obiekty. Wiąże się to również z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury podziemnej oraz drogowej. Projekt ten realizowany jest przez SPEC-BRUK jako kontynuacja wykonanych do tej pory prac.

Niedaleko Krakowa, w miejscowości Niepołomice rozpoczęliśmy intensywne prace przy rozbudowanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego z branży motoryzacyjnej. Zakres powierzonych nam zadań obejmuje roboty ziemne oraz roboty drogowe.

W Andrychowie trwa budowa fabryki Ogniochron. Zadania, jakie zostały nam przekazane do realizacji to budowa nasypów pod hale, podbudowa pod posadzkę i układ drogowy.

Zgodnie z harmonogramem postępują prace na placu budowy nowoczesnej fabryki w Gliwicach. Obecnie finalizujemy prace makroniwelacyjne i wchodzimy w fazę robót infrastrukturalnych.

Nie tak dawno zakończyliśmy prace pierwszego etapu budowy centrum logistycznego Hillwood w Rudzie Śląskiej, a już czekają nas kolejne zadania przy tym projekcie. W drugim etapie rozpoczynamy prace od wyburzeń przygotowując teren pod nową inwestycję.

Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum logistycznym w Tarnowie jest już w końcowej fazie. Wykonane zostały już nowe parkingi oraz drogi komunikacyjne, a roboty wykończeniowe zbliżają się do etapu finalnego.