W trudnych zimowych warunkach przemyślany plan i dobra organizacja placu budowy pozwalają nam na kontynuowanie prac przy obiekcie komercyjnym w Gliwicach.

W Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej została oddana do użytku nowa stacja paliw.

Prace przy budowie centrum magazynowego 7R Park Wrocław o powierzchni 23 000 m² pomimo niesprzyjających warunków pogodowych już wkrótce przejdą do finalnego etapu.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad kolejnym nowoczesnym centrum logistycznym Hillwood. Tym razem budowa realizowana jest na terenie Rudy Ślaskiej przy ulicy Zabrzańskiej. Powierzchnia docelowa tego obiektu magazynowo-biurowego będzie wynosić około 100 000 m². Zdania jakie zostały nam powierzone obejmują kompleksowe roboty ziemne i drogowe.

Plac budowy obiektów biurowo-magazynowych centrum logistycznego 7R Kielce w Chęcinach ma powierzchnię ponad 15 hektarów. Dla Kajima Polska wykonujemy obecnie tutaj roboty ziemne oraz drogowe.

W Pawlikowicach prowadzimy kompleksowe prace z zakresu robót ziemnych i drogowych przy realizacji dużego centrum logistycznego na terenie o powierzchni 20 hektarów. Obecnie trwa budowa pierwszej hali o powierzchni ok. 45 000 m².

Spokojnych i przepełnionych miłością pięknych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dużo pomyślności wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę wszystkim swoim Partnerom, Klientom i Współpracownikom życzy Zarząd i Pracownicy firmy SPEC BRUK.

W dniu 7.12.2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego węzła komunikacyjnego na drodze S1 w Lędzinach. SPEC BRUK był generalnym wykonawcą nowego węzła "Olszyce", a inwestycja powstała tak jak było to planowane w niespełna 8 m-cy. W ramach inwestycji wykonano nowy wiadukt, poszerzenie drogi ekspresowej, łącznice wjazdowe i wyjazdowe, nową nawierzchnię ul. Zawiszy Czarnego, oświetlenie i linię średniego napięcia. Inwestycja ma duże znaczenie dla rozwoju Lędzin i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Zakończyliśmy prace związane z przygotawniem terenu pod rozbudowę fabryki 3M we Wrocławiu. Czas na realizację projektu był bardzo krótki, w związku z tym zadania były rozplanowane także na godziny nocne.

Niedawno na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma Gates Polska powiększyła się o kolejny zakład produkcji węży hydraulicznych. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami finalnego obiektu, gdzie powierzone zostało nam opracowanie projektu wykonawczego, a także kompleksowa realizacja robót ziemnych i drogowych.