W Łodzi rozpoczęliśmy prace obejmujące roboty ziemne oraz roboty drogowe przy budowie hali logistycznej.

Na terenie fabryki NIDEC pracuje jednocześnie kilka ekip, które ściśle ze sobą kooperują, aby spełnić założenia harmonogramu budowy. Aktualnie kontynuujemy roboty ziemne oraz wzmacnianie gruntu palami.

Budowa hal logistycznych w Pietrzykowicach jest już w zaawansowanym etapie. Nasze działania skupiają się obecnie na zagospodarowaniu terenów zielonych, układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz robotach wykończeniowych przy infrastrukturze drogowej.

Budowa nowej fabryki w Niepołomicach, która będzie częścią istniejącego już obiektu firmy Nidec Motors and Actuators, jest realizowana w bardzo szybkim tempie. Obecnie prowadzimy roboty ziemne, które mają na celu przygotowanie solidnych fundamentów pod konstrukcje zespołu budynków oraz parkingów wraz infrastrukturą drogową.

Jeszcze dobrze nie opadł kurz i pył po robotach wyburzeniowych, a my mamy już za sobą roboty ziemne przygotowujące teren pod budowę centrum handlowo-usługowego Vendo Park w Jaworze. Aktualnie zajmujemy się pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu m.in. pod parking i infrastrukturę drogową.

Nowoczesna fabryka Mercedesa w Jaworze jest rozbudowywana o kolejne obiekty. Wiąże się to również z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury podziemnej oraz drogowej. Projekt ten realizowany jest przez SPEC-BRUK jako kontynuacja wykonanych do tej pory prac.

Niedaleko Krakowa, w miejscowości Niepołomice rozpoczęliśmy intensywne prace przy rozbudowanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego z branży motoryzacyjnej. Zakres powierzonych nam zadań obejmuje roboty ziemne oraz roboty drogowe.

W Andrychowie trwa budowa fabryki Ogniochron. Zadania, jakie zostały nam przekazane do realizacji to budowa nasypów pod hale, podbudowa pod posadzkę i układ drogowy.

Zgodnie z harmonogramem postępują prace na placu budowy nowoczesnej fabryki w Gliwicach. Obecnie finalizujemy prace makroniwelacyjne i wchodzimy w fazę robót infrastrukturalnych.

Nie tak dawno zakończyliśmy prace pierwszego etapu budowy centrum logistycznego Hillwood w Rudzie Śląskiej, a już czekają nas kolejne zadania przy tym projekcie. W drugim etapie rozpoczynamy prace od wyburzeń przygotowując teren pod nową inwestycję.