Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum logistycznym w Tarnowie jest już w końcowej fazie. Wykonane zostały już nowe parkingi oraz drogi komunikacyjne, a roboty wykończeniowe zbliżają się do etapu finalnego.

Na ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej prowadzone są prace wykończeniowe przy budynku handlowo-usługowym. Roboty ogólnobudowlane inwestycji oraz roboty ziemne w większej części zostały już zrealizowane, a przed nami zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. układanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie terenów zielonych.

W Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów widać już zarys kształtów powstającego obiektu handlowego. Spora część pracy związana z robotami ziemnymi jest już za nami, m.in. położone są już sieci zewnętrzne.

Na budowie nowej fabryki w Gliwicach postęp prac ziemnych jest w końcowej fazie. Wykonane zostały między innymi platformy pod obiekty oraz infrastrukturę drogową, a także wykonano mury oporowe.

Fabryka Mercedesa w Jaworze to kluczowa inwestycja w branzy motoryzacyjnej. W jej realizacji uczestniczymy od samego początku. To SPEC-BRUK przygotował cały teren pod jej budowę. Na obecnym etapie finalizujemy roboty związane z infrastrukturą komunikacyjną i uzbrojeniem terenu.

Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radzikowicach wykonujemy makroniwelację pod budowę nowej fabryki. Termin na wykonanie zadania jest niezwykle krótki, dlatego też prace trwają 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Przy węźle autostrady A4 – „Pietrzykowice” spółka Panattoni Europe stawia centrum logistyczne składające się z dwóch hal logistyczno-magazynowych. W zakresie naszych prac są roboty ziemne, drogowe, wykonanie podbudowy pod posadzkę oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Centrum logistyczne Hillwood w Rudzie Śląskiej Etap I to kolejna z realizacji, która jest już na ukończeniu. Pozostały nam tutaj prace wykończeniowe oraz porządkowe, niezbędne przed oddaniem obiektu w ręce Inwestora.

Na terenie nowo powstającej gliwickiej fabryki prowadzimy zakrojone na dużą skalę roboty ziemne, które zbliżają się do półmetka. Wykonujemy także prace rozbiórkowe starych nawierzchni parkingów oraz przebudowę kolidującej infrastruktury.